RAMAVTAL MED KAMMARKOLLEGIET

Kammarkollegiet har en mängd olika uppdrag från Regeringen,
däribland att upphandla ramavtal mellan offentliga myndigheter och underleverantörer. 

 

Efter upphandling har Häringe Slott två ramavtal med Kammarkollegiet:

Dagkonferens

Konferens med helpension

 

Ramavtalen gäller till 31 december 2023. 
Vill du göra ett avrop? Gå till avropa.se

Kontakt oss gärna via bokningen@haringeslott.se eller 08-504 204 40

 

Kammarkollegiet, avropa